El nou Museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs

El Museu d’Art de Lleida

En el Pla de Museus de la ciutat de Lleida, aprovat al maig de 1996, s’establia en relació al patrimoni artístic moble una divisió de competències entre un “Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal” i un “Museu d’Art Contemporani de Lleida”; l’un dedicat al tractament del patrimoni artístic corresponent al seu àmbit territorial d’actuació (comarcal i diocesà), limitat cronològicament, però, a l’art anterior al segle XIX; i l’altre, orientat a donar solució a les necessitats pròpies que se’n deriven del tractament museològic i museogràfic del patrimoni artístic modern i contemporani de la ciutat, conformat bàsicament a partir de les col·leccions del Museu d’Art Jaume Morera, a les que calia completar amb altres obres de col·leccions d’art contemporani de la ciutat.

Aquest nou museu, el Museu d’Art de Lleida —es recupera així el nom original del Museu d’Art Jaume Morera quan va ser creat l’any 1917— es definia com un servei museístic de caràcter públic la missió del qual és difondre el patrimoni artístic modern i contemporani, especialment d’aquell que es relaciona amb l’àmbit territorial i cultural de Lleida, a partir de diferents formes de mediació cultural, generant experiències en torn a la creació i espais per a la reflexió crítica i el debat sobre la cultura moderna i contemporània.

En un àmbit més específic, el Museu d’Art de Lleida vol esdevenir un museu que proposi un relat obert que travessí les col·leccions i caracteritzi el que ha estat el segle XX en l’àmbit de la creació artística a Lleida a partir del filtre cultural que proporciona la realitat d’un entorn territorial allunyat dels centres artístics i culturals nacionals. Aquesta missió ha d’anar lligada necessàriament  a la voluntat d’explorar, des de la complementarietat i la contraposició, les relacions entre el centre i la perifèria per tal d’enriquir el panorama artístic nacional amb noves lectures i aportacions.

Però per a que tots aquests plantejaments puguin ser una realitat cal afrontar un canvi d’escala en l’actuació del Museu i resoldre un dels mals endèmics de la història quasi centenària d’aquest institució: la manca d’una seu des de la qual desplegar totes les seves potencialitats.

Audiència Provincial de Lleida Futura seu del Museu d'Art Jaume Morera Lleida 25 Març 2015

Audiència Provincial de Lleida. Futura seu del Museu d’Art Jaume Morera, Lleida. Jordi V. Pou, 2015

Cronologia d’un procés

Com a conseqüència de l’Audiència pública sobre el futur del Museu d’Art Jaume Morera, celebrada el 25 de setembre de 2012, i les successives reunions de la comissió de seguiment, l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida va proposar que la nova seu d’aquest museu s’ubiqués a l’edifici de l’antiga Audiència provincial de Lleida, una proposta que sorgia de la constatació de les dificultats que havia tingut el projecte que preveia la seu del Museu al costat de la Panera. L’edifici de l’antiga Audiència és una construcció de prop de 3.500 m2 situada al bell mig de la trama urbana, en una situació propera a l’estació de l’AVE i a la futura Estació d’autobusos, dins l’eix viari principal de la ciutat, un fet que pot contribuir, sens dubte, a la dinamització de la Rambla de Ferran. Després de vista la seva idoneïtat i a la vista de l’estalvi econòmic que suposa la rehabilitació d’aquest edifici per a acollir la seu del Museu, es va procedir a la licitació el Servei d’assistència tècnica per a l’assessorament museogràfic en l’adequació de l’edifici de l’antic Palau de Justícia i redacció del Projecte Museogràfic del Museu d’Art de Lleida, entenen que calia conformar des d’un bon començament un equip pluridisciplinari per afrontar el projecte, format pel director del Museu d’Art Jaume Morera, Jesús Navarro, l’arquitecte municipal Jaume Teres i l’empresa guanyadora del concurs que finalment va ser l’empresa CROQUIS, Dissenys, Muntatges i Realitzacions SA.

Jordi V. Pou, 2015

Jordi V. Pou, 2015

D’acord amb el programa de treball, el projecte està a punt de cloure la seva primera fase —Anàlisi, diagnòstic i proposta conceptual—  i és per això que el projecte en curs ha estat explicat i debatut en la comissió de seguiment del projecte.

L’edifici, la seva rehabilitació i la seva adequació com a museu

L’edifici de l’Antiga audiència de Lleida, es va construir entre els anys 1944-1949, segons un projecte de regions devastades redactat per l’arquitecte Francisco Clavera Armenteros, encara que aquest proyecte estava inspirar en un altre de l’arquitecte Morera i Gatell de l’any 1934. Respon a una arquitectura historicista de base clàssica pròpia de la postguerra.

El Projecte d’adequació atendrà els criteris següents:

  • Rehabilitació i adequació de les sis plantes que composen l’edifici com a nova seu del Museu.
  • L’organització funcional del nou edifici d’acord al Programa arquitectònic del Pla Museològic elaborat per la direcció del Museu i al Projecte Museogràfic.
  • L’adaptació, neteja i rehabilitació dels espais interiors arquitectònics inicials per adequar-se al nou programa i resolució formal de la proposta museogràfica
  • Convertir l’edifici en un símbol de la nova missió del Museu.

És per això que l’arquitectura té el repte de resignificar una tipologia arquitectònica acadèmica i historicista per a fer-la no només compatible amb la seva nova funció museogràfica sinó en proposar una lectura nova de l’edifici i de les seves relacions amb el seu entorn. El projecte explora la relació de l’edifici amb la Rambla a través d’un mòdul urbà i de l’accessibilitat de la seva planta baixa que es converteix en una nova plaça pública. El replantejament del patí, ara permeable per a la visió de les cinc plantes de l’edifici proposa una lectura vertical dels seus espais i serveis que es corona en una planta superior que esdevindrà un mirador privilegiat a la Seu Vella .

Una nova museografia per a un nou museu

Des d’un punt de vista museogràfic, s’està treballant per fer d’aquest un Museu coherent i innovador en els seus espais interiors, que enllaci l’art, els espais museogràfics i l’arquitectura que els conté de manera clara, i que mostri també cap enfora el reclam de la innovació, per tal de fer de l’edifici i de l’equipament un lloc identificatiu i simbòlic de la ciutat.

Programa

Innovacions

Els conceptes claus sobre els quals s’està treballant són els d’una museografia multidimensional, permeable i altament flexible i adaptable a les necessitats programàtiques del museu en cada moment. Un museografia que explorarà també la interacció amb el visitant i la connectivitat entre el Museu, els seus usuaris, altres centres d’art i nodes culturals amb l’objectiu de traspassar els límits formals i físics de l’edifici mitjançant xarxes virtuals i socials.

Nous relats per al nou Museu

Per a l’obertura de la nova seu del Museu prepararem una nova presentació de les col·leccions del Museu que eviti el discurs tradicional en el qual es succeeixen estils i noms a partir d’una presentació basada exclusivament en consideracions estètiques. Tenim la voluntat de situar al bell mig de l’actuació del museu la construcció d’un discurs ric i complex que estimuli la comprensió i el pensament crític sobre la realitat artística i històrica de la Lleida del segle XX i s’alimenti de les aportacions d’altres disciplines. En definitiva, reivindiquem un museu constituït en instrument per a la producció de coneixement i de gaudi cultural i alhora de mecanisme eficaç de comunicació i de memòria cultural i artística. Aquesta nova presentació proposarà relats oberts a partir de la col·lecció d’art modern i contemporani que ha conformat el Museu al llarg dels anys tot superant els cicles tradicionalment establerts per la historiografia sobre el període i se centrarà en explicar les particularitats d’un entorn local situat en la perifèria de les metròpolis, intentant aportar un contrapunt al relat canònic, que exemplifiqui unes relacions més riques i complexes alhora d’abordar l’art i la cultura del nostre país.

Podreu trobar més información al web del projecte

http://museudartdelleida.cat

____________________

Tags: , , , , ,

Comments are closed.