AAVC-Hangar diposita la seva col.lecció al Museu d’Art Jaume Morera

Jaume Plensa: Black Stomach, 1996. © VEGAP

L’Ajuntament de Lleida i el Patronat de la Fundació Privada AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya – Hangar) han arribat a un acord de col·laboració mitjançant el qual aquesta associació amb seu a Barcelona dipositarà la seva col·lecció d’obres al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

L’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, única associació professional de creadors existent a Catalunya i la primera de tot l’Estat en nombre d’associats, ha anat aplegant, des de la seva fundació l’any 1979 i com a resultat de les seves activitats, una petita però important col·lecció d’art, bàsicament integrada per obra dels seus associats. Per tal de garantir una millor conservació i difusió d’aquesta col·lecció, l’AAVC va triar i proposar la cessió en règim de comodat d’aquest fons al Museu d’Art Jaume Morera, atenent a la seva trajectòria i al seu compromís amb la preservació i conservació del patrimoni artístic contemporani català des del territori.

El fons dipositat al Museu d’Art Jaume Morera està integrat per més d’un centenar d’obres, majoritàriament per obra gràfica, encara que també inclou una desena d’obres i instal·lacions originals. Entre els artistes que formen part de la col·lecció, trobem noms de gran projecció com Frederic Amat, Antoni Muntadas, Joan Hernández Pijuan, Francesc Abad, Perico Pastor, Jaume Plensa, Albert Ràfols Casamada o Antoni Tàpies. La durada del dipòsit és de 5 anys, prorrogables, període durant el qual el Museu d’Art Jaume Morera tindrà cura i catalogarà la col·lecció per tal de posar-la a l’abast dels investigadors i de la societat en general. En aquest sentit, el Museu ja prepara una exposició temporal de cara a l’any vinent on es podrà contemplar el bo i millor d’aquesta interessant col·lecció d’art contemporani.

___________________

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply