Un curs d’estiu amb molts interrogants

Els passats 10 i 11 de juliol, va tenir lloc, dins del marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida, el curs Els museus i el patrimoni en el territori. Rendibilitats i complicitats, coordinat per l’incansable Dra. Imma Lorés amb el suport de la Xarxa de Museus de les terres de Lleida i Aran. Més enllà dels continguts exposats, el curs va oferir una bona radiografia, en l’actual context de crisi, de la situació real dels museus a Catalunya, i especialment, en el nostre territori. En aquest sentit, també el curs va esdevenir, a mode de teràpia de grup, un espai de debat i reflexió en què van participar els principals professionals dels museus de casa nostra.

Rendibilitats i complicitats. Sobre aquests dos eixos es mouen, doncs, els interrogants que caldrà afrontar en un futur en atenció a la reducció de les aportacions públiques, diguem-ne, retallades de pressupost, que tots els Museus han sofert i hauran de sofrir encara més en els propers anys. No hi ha receptes contra la crisi, però si que hi pot haver noves actituds que ens ajudin a sobreviure davant la reconversió que tots els sectors de la societat experimentaran a remolc de la recessió econòmica. Rendibilitats: la rendibilitat econòmica d’un Museu està més que demostrada (i disposem d’elements d’anàlisi per quantificar-la al detall), però com s’ho han de fer els Museu per poder analitzar primer i comunicar correctament després la seva rendibilitat social i identitària? Quins instruments tenim per avaluar el nostre impacte, no econòmic, sinó de retorn cultural a la societat que ha invertit en nosaltres? Podem trobar un model en que s’equilibri el servei a la comunitat propera amb l’explotació turística del patrimoni? Complicitats: No hi ha dubte que en l’avenir serà necessari compartir personal i recursos entre Museus i que el treball en xarxa passarà a ser d’esporàdic a quotidià. Però les xarxa perquè funcionin han de ser entre iguals? Poden alguns Museus, tal i com estableix les bases per al nou Pla de Museus de la Generalitat de Catalunya, liderar aquestes xarxes sense caure en el paternalisme? I el que és més important, cercar la complicitat amb l’usuari a través de la seva experiència emotiva serà la clau per a les noves pràctiques? Interrogants que animen al debat i que ens han d’ajudar a millorar la nostra eficàcia i a adaptar-nos a les noves necessitats i oportunitats dels temps actuals.

Oriol Bosch

____________________

Tags: , , , , ,

Leave a Reply