Col.leccions on line

Des del passat divendres, 18 de maig de 2012, el Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM), es poden  consultar a través de la xarxa les col·leccions del Museu mitjançant la seva web www.paeria.cat/mmorera. Aquest projecte respon a la voluntat del Museu de millorar l’accés públic a les seves col·leccions i, a la vegada, d’obrir les seves portes al major nombre d’usuaris possible. Precisament, aquesta iniciativa coincideix amb el tema Museus en un món canviant. Nous reptes, noves inspiracions, leitmotiv d’enguany del Dia Internacional dels Museus.

En aquest sentit, la presentació de les col·leccions on-line del Museu constitueix una fita important dins del programa d’actuacions iniciat dos anys enrere per tal de potenciar la comunicació entre els ciutadans i la institució a través de les noves tecnologies de la informació. En primer lloc, es va presentar una nova web totalment renovada, tant en disseny com en continguts, i posteriorment, seguint el model que han desenvolupat les principals institucions museístiques internacionals, el Museu va adaptar els seus serveis als nous entorns col·laboratius (Web 2.0) i xarxes socials més utilitzades d’Internet, amb l’objectiu d’interactuar amb les comunitats virtuals interessades en l’art modern i contemporani i la creació artística i fomentar la participació dels usuaris en els temes relacionats amb el patrimoni artístic de la ciutat.

Ara, tothom que estigui interessat en conèixer amb profunditat els fons artístics del Museu podrà fer-ho a través de la web del Museu que incorpora una nova aplicació informàtica que permet consultar detalladament les seves col·leccions. El programari que ho fa possible és eMuseum Plus, una evolució natural del programa Museum Plus, software que els museus de Catalunya utilitzen per a la gestió de les seves col·leccions.

La publicació de les col·leccions on-line ofereix múltiples possibilitats de consulta. L’usuari pot visualitzar, per exemple, totes les obres d’un mateix artista, a través d’una fitxa detallada de cada una d’elles que inclou les dades tècniques, una fotografia, una relació d’exposicions on ha participat i un llistat de referències bibliogràfiques. A més, l’usuari també disposa d’un resum biogràfic de cada artista així com d’una bibliografia bàsica de cada un d’ells. A banda, l’aplicació permet fer una recerca avançada dins del conjunt de totes les col·leccions, incorpora una eina (favorits) on l’usuari pot guardar i tornar a consultar els resultats de les seves cerques i inclou apartats especials com un recull de l’obra que actualment es mostra en les sales d’exposició, un altre sobre les obres que han estat cedides en préstec temporal i, finalment, un on apareixen les noves adquisicions. Val a dir que no totes les obres del fons del Museu estaran disponibles a partir del 18 de maig. En un primer moment, es publicaran totes les obres d’alguns dels artistes més rellevants de la col·lecció, com Carlos de Haes, Jaume Morera, Baldomer Gili Roig, Enirc Crous Vidal, Leandre Cristòfol, Antoni Garcia Lamolla, Manuel Viola o Ton Sirera, i posterioment, en mesos successius es procedirà a fer accessible la totalitats dels fons.

Tanmateix, darrera d’aquesta sortida on-line de les col·leccions s’amaga també la destacable tasca de documentació dels fons que porten a terme l’equip de tècnics del Museu que dia a dia cataloguen, actualitzen i documenten les obres d’art que en formen part. L’objectiu de tot plegat és, en definitiva, descriure les col·leccions del Museu amb el màxim de rigor possible i oferir i difondre tota aquest coneixement al màxim d’usuaris possible. En aquesta mateixa direcció, el Museu també està treballant en un projecte pioner perquè tots aquells continguts relacionats amb les col·leccions del Museu i especialment amb seus els artistes sigui present a la Viquipèdia. Per aquesta raó, els tècnics del Museu també treballen en la introducció de les biografies dels artistes més significatius representats en les seves col·leccions perquè siguin presents en l’enciclopèdia virtual.

____________________

Tags: , , , ,

Leave a Reply